Filozofia štvrte Nesto

Štvrť/Quartier/District/Negyed – je časť mesta, v ktorej sa nachádza všetko potrebné pre život – miesto na prácu, školy, ihriská, zdravotnícke zariadenia, športoviská. Svojou rozlohou umožňuje všetky tieto funkcie sústrediť na jednom mieste tak, aby sa človek nemusel presúvať cez celé mesto.

Nesto je nová mestská štvrť Bratislavy, malé mesto v meste, ktoré je prepojené urbanisticky a životným štýlom jeho obyvateľov. Človek v ňom nájde všetko čo potrebuje. Čo tu nenájde, môže sám vytvoriť.

Inšpiráciou pre Nesto sú európske kreatívne štvrte vybudované podľa princípov mestského dizajnu woonerf (v holandčine „živá ulica“). Zaujímavou inšpiráciou sú napríklad miesta na severe Európy ako Nørrebro, Södermalm, De Pijp a Tjuvholmen, či neďaleký viedenský Naschmarkt, berlínsky Kreuzberg alebo pražský Karlín.

Kreuzberg / Berlín
Naschmarkt / Viedeň

Obyvatelia a návštevníci môžu Nesto formovať a spoluvytvárať. Miesto si tu nájdu tvoriví ľudia všetkých povolaní. Od umelcov či kreatívcov až po lekárov, učiteľov a inovatívnych podnikateľov.

Ľudia v Neste neuznávajú hranice, geografické ani vekové. Veria však v zodpovednosť človeka voči planéte a životnému prostrediu. Podľa tohto princípu je štvrť navrhnutá od základov až po zelené strechy. Udržateľnosť zabezpečujú inovatívne technológie, napríklad na zber dažďovej vody, výrobu energií z obnoviteľných zdrojov alebo zdieľaná dopravná infraštruktúra. Miesto si tu nájdu ľudia, ktorí sa zaujímajú o to, čo po nich zostane – chcú chrániť životné prostredie a svojou prácou prispieť k trvalým zmenám.

Nesto je dostupná štvrť – nielen z pohľadu dopravy, ale aj dostupnosti služieb, bývania a možností na prácu a sebarealizáciu.